LQ2003 Presentations

Plenáris előadások    Download
Haraszthy László, helyettes államtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi szempontok a földminősítésben  
Detrekői Ákos, akadémikus, rektor,  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A földminősítés geometriai alapjai  
Apagyi Géza, főosztályvezető, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi szakigazgatás és az információs társadalom  
1. szekció Földhasználat, művelési ágak, földminőség
Várallyay György A földminőség kifejezésének céljai és lehetőségei  
Németh Tamás, Szabó József és  Pásztor László A földhasználat optimalizálásában rejlő lehetőségek hazánkban az EU-csatlakozás küszöbén  
Bidló András, Heil Bálint, Illés Gábor és Kovács Gábor A magyarországi erdészeti termőhely-osztályozás és ennek problémái  
Dér Ferenc, Marton István, Németh Tamás, Pásztor László és Szabó József Termőhelyi minősítés a gyepgazdálkodásban  
Nyizsalovszky Rita, Kovács Márta és Nagy János Természeti potenciálok-átalakuló birtokviszonyok – A tájgazdálkodás múltja, jelene és jövője egy hazai borvidék példáján  
2. szekció D-e-METER földminősítő és informatikai rendszer
Gaál Zoltán, Debreczeni Béláné, Kuti László, Makó András, Máté Ferenc, Németh Tamás, Nikl István, Speiser Ferenc, Szabó Béla, Szabóné Kele Gabriella, Szakadát István, Tóth Gergely, Vass József és Várallyay György D-e-Meter az intelligens környezeti földminősítő rendszer
Máté Ferenc és Tóth Gergely Az aranykoronától a D-e-Meter számokig  
Debreczeni Béláné, Kuti László, Makó András, Máté Ferenc, Szabóné Kele Gabriella, Tóth Gergely és Várallyay György A D-e-Meter földminősítési viszonyszámok elméleti háttere és információtartalma  
Makó András,  Várallyay György és Tóth Gergely A földminőség évjárat-függésének talaj-vízgazdálkodási tényezői  
Debreczeni Béláné, Németh Tamás és Tóth Gergely A földminőség tápanyag tényezője  
Szabó Béla, Hermann Tamás, Antal Kristóf és Nikl István Térképészeti adatok a D-e-Meter rendszerben  
Vass József, Bencze Tibor, Speiser Ferenc,  Szlávik Róbert és Szilágyi Sándor A D-e-Meter földminősítési rendszer megvalósításának információs technológiája  
Szabóné Kele Gabriella A D-e-Meter rendszeren alapuló földminősítés bevezetésének gyakorlati feltételei  
3. szekció (poszter szekció)            A földminőség és a földhasználat tervezése
Pechmann Ildikó, Tóth Tibor, Tamás János, Kardeván Péter, Róth László, Burai Péter és Katona Zsolt Eltérő talajsótartalmú növényzeti foltok elkülönítése hiperspektrális technológiával  
Dorka Dénes, Dobos Attila, Nagy Petra és Nagy János Talajművelést támogató talajinformációs rendszer felépítése  
Nagy Petra és Dorka Dénes Biogazdálkodás, mint a tájhoz, környezethez alkalmazkodó gazdálkodási rendszer  
Szigethy Lászó és Fésű Éva Zalai gazdálkodás, zalai földérték  
Kovács Richárd A földhasználati rendszer átalakításának termőhelyi vonatkozásai és az erdősítendő termőhelyek C-N megkötő potenciáljának környezetvédelmi értékelése  
Erdélyi Tamás Földminősítés Dániában  
Sisák István és Máté Ferenc Eróziós monitoring hálózat és talaj-adatbázis fejlesztés a Balaton vízgyűjtőjén  
Hermann Tamás, Tóth Gergely, Makó András, Máté Ferenc és László Péter A D-e-Meter földminősítés lehetőségei a földhasználat tervezésében. Mintaterületi alkalmazások  
4. szekció A termőhelyek osztályozásának kérdései
Michéli Erika A talajosztályozás információ tartalma a földminősítés és a földhasználat számára  
Ferencz Géza, Ferencz Kálmán és Kocsis István Néhány szempont a földminősítés elvi alapozásához  
Fodor Iván és Haász Gyula Osztálybasorozás a genetikus talajtérképezési ismeretek felhasználásával  
Szilassi Péter Tájvédelmi, tájtörténeti adalékok a termőföld értékeléséhez a Káli medence példáján  
Rajkai Kálmán Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás  
5. szekció Földminőség és növénytermesztés
Kismányoky Tamás Tartamkisérletek, mint a tájgazdálkodás alapja  
Koós Sándor  és Németh Tamás Tápanyagdinamikai vizsgálatok – felhasználási lehetőségek a földminősítésben  
Tóth Zoltán Földművelési rendszerek és a produktivitás összefüggései  
Balázs Julianna, Németh István és Hoffmann Sándor A nitrogén trágyázás hatása és utóhatása búza tartamkísérletben  
Csathó Péter, Árendás Tamás és Németh Tamás Növénytáplálási stratégiák a modern költség- és környezetkímélő földhasználatban  
Fekete Attila Egy kisgazdaság és a talajminőség  
6. szekció Informatika a földhasználat tervezésében
Szabó Levente Nagyméretarányú talajtérképek digitális feldolgozása és felhasználási lehetőségei a Növény-és Talajvédelmi Szolgálatnál  
Illés Gábor, Kovács Gábor, Bidló András és Heil Bálint Erdészeti célú földhasználat értékelése térinformatikai módszerekkel  
Brazsil József, Brazsil Dávid és Kovács Attila Az informatika és hálótervezés kapcsolata a fenntartható földkihasználás érdekében  
7. szekció Közgazdasági földértékelés
Szűcs István A termőföld közgazdasági értékelése  
Orlovits Zsolt és Tóth Zsuzsanna A járadékképződés hatása a beruházások megtérülésére a földhasználat egyes alrendszereiben  
Szabó Lajos és Tóthné Dr. Surányi Klára A lejtős területek hasznosítása gazdaság földrajzi megközelítésben  
Vinogradov Szergej A szennyezett mezőgazdasági területek gazdasági értékelése